Arcen

Här följer sammanfattningar på Pretty Guardian Sailor Moons fem berättelser. Dessa är inte menade att ersätta mangan, utan bara att ge läsarna en överskådlig bild av händelseförloppen. Därför har jag medvetet utelämnat flera detaljer och rekommenderar dig helhjärtat att läsa mangan på egen hand. (Likheter med Åke Rosenius klassiska sammanfattningar av Sailor Moon-animen är definitivt avsiktliga.)

Arc 1 – Dark Kingdom

Arc 2 – Black Moon

Arc 3 – Infinity

Arc 4 – Dream

Arc 5 – Sailor Stars